ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK

Is een werknemer (langdurig) arbeidsongeschikt dan kan er een arbeidsdeskundige ingeschakeld worden om te beoordelen wat de mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt. De arbeidsdeskundige onderzoekt o.a. de mogelijkheden binnen het 1e en 2e spoor en brengt hier een advies over uit. Dit advies wordt vastgelegd in een arbeidsdeskundig onderzoek. De arbeidsdeskundige van Buro voor Loopbaancoaching is register arbeidsdeskundige, aangesloten bij de NvvA.

De arbeidsdeskundige beantwoordt de volgende vragen:
– Kan de medewerker het eigen werk bij de werkgever nog uitvoeren?
– Is het eigen werk bij de werkgever op enige wijze nog passend en duurzaam te maken?
– Zijn er mogelijkheden tot andere passende en duurzame arbeid bij de eigen werkgever?
– Welke mogelijkheden tot passende en duurzame arbeid zijn er elders?
Het antwoord op deze vragen wordt vastgelegd in een duidelijk rapport (AD rapportage), wat als leidraad gebruikt kan worden bij te nemen stappen in het re-integratie proces.

Naast het uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek kan de arbeidsdeskundige ook met u meedenken  en  adviseren als het gaat om (langdurig) verzuim of arbeidsongeschiktheid. Wil u meer weten over de inzet van de arbeidsdeskundige van ons bureau? Neem hiervoor contact met ons op

Volg ons online

Wij zijn ook online te vinden, zodat u altijd op de hoogte blijft van onze activiteiten!