Noloc Beroepsvereniging

Wij zijn aangesloten bij de Noloc, de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals.

In al onze trajecten hanteren wij de gedragscode zoals deze door de Noloc is opgesteld. Deze is opgesteld om jou als kandidaat/ betrokkene de garantie te geven dat de loopbaancoach streeft naar de grootst mogelijke deskundigheid en zorgvuldigheid in de samenwerking.

Deskundigheid

Aan de professionals die in dit register zijn opgenomen worden eisen gesteld qua opleidingen om de deskundigheid op peil te houden en uit te breiden. Op deze manier wordt de kwaliteit van diegenen die geregistreerd staan onderscheidend.

Volg ons online

Wij zijn ook online te vinden, zodat u altijd op de hoogte blijft van onze activiteiten!