Werkgevers

Tegenwoordig wordt er veel gevraagd van werkgevers en leidinggevenden. Als werkgever of HRM-manager wilt u zorgvuldig omgaan met werknemers; zij maken de organisatie tot wat het is.

Goed functionerende werknemers dragen bij tot een gezonde werksfeer. Ze halen voldoening uit hun werk en zijn loyaal aan uw organisatie. Deze werknemers zijn creatiever, productiever en minder vaak afwezig door ziekte. Hierdoor wordt de effectiviteit en produktiviteit van de onderneming verhoogd.

Soms loopt het anders en functioneert een werknemer niet optimaal. Hoe dan te handelen?

Op het gebied van functioneringsproblemen, dreigend ontslag, ziekte en verzuim zijn er veel regels en mogelijkheden. Wat is de beste aanpak? Hoe beoordeel je dat? Hoe worden zowel de belangen van zowel werkgever als werknemer behartigd?

Voor werkgevers verzorgen wij onder meer de volgende diensten:

Wilt u weten of u alles doet wat er van een werkgever verwacht wordt in een verzuimdossier? Klik hier om onze checklist re-integratie aan te vragen.

Volg ons online

Wij zijn ook online te vinden, zodat u altijd op de hoogte blijft van onze activiteiten!