Re-integratie bij ziekte

Als werkgever dient u bij langdurig verzuim door ziekte uw werknemer te begeleiden in het re-integratieproces (Wet Verbetering Poortwachter). Dit kan zijn het begeleiden naar een passende werkomgeving (eventueel tijdelijk) bij de eigen organisatie (1e spoor), of begeleiding bij het vinden van een passende werkomgeving bij een andere werkgever (2e en 3e spoor). Re-integratie verplichtingen zijn er voor werkgever èn werknemer. Ons bureau kan u helpen bij advies en uw vragen met betrekking tot het verzuim en de re-integratie. Daarnaast kunt u ons inschakelen voor re-integratie op maat bij 2e of 3e spoor.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Duidelijke afspraken vooraf met alle betrokkenen over het traject, de inhoud en de rapportagemomenten.
  • Een vaste contactpersoon/re-integratiebegeleider voor de medewerker
  • Een sparring partner voor al uw vragen met betrekking tot het re-integratieproces en verzuim
  • Een motiverende en signalerende rol richting alle betrokken partijen, waarbij duidelijke kaders en transparantie voorop staan.

Als keurmerkhouder en erkend re-integratiebureau van Blik op Werk . We bewaken het re-integratieproces en informeren alle betrokken partijen (werknemer, werkgever, casemanager etc.) zoals we dat vooraf afspreken. Dit doen wij verder d.m.v. vaste contactmomenten en rapportages tijdens het re-integratietraject.

Een 2e spoor traject:

Wij begeleiden de werknemer naar een arbeidsplaats buiten uw organisatie. Voorafgaand aan ieder traject maken wij een plan van aanpak , dit wordt met werknemer en werkgever besproken. Tijdens het traject ligt de focus op wat de werknemer wèl kan, en welke mogelijkheden hij of zij op de arbeidsmarkt heeft. Sollicitatiebegeleiding is een belangrijk onderdeel hierbij. Ook kijken we naar werkervaringsplaatsen of stages en bemiddelen bij detachering als opstap naar een nieuwe werkomgeving. We zorgen voor een goede dossier- en verslaglegging: transparant voor alle betrokken personen bij het traject,  en betrouwbaar voor dossiervorming richting het UWV indien dit nodig is.
Ook in deze trajecten is de werkwijze proactief, transparant en flexibel, met als centrale doelstelling: de kortste weg naar een passende en duurzame arbeidsplek bij een nieuwe werkgever.

Een 3e spoor traject:

Als u Eigen Risico Drager bent dan hebt u als werkgever voor de duur van 10 jaar na de WGA toekenning door het UWV de verantwoordelijkheid voor de re-integratie van de medewerker. Ons bureau kan u helpen met het inzetten van de re-integratiemiddelen die nodig en effectief zijn om uw medewerker weer passend en duurzaam te laten deelnemen op de arbeidsmarkt.

Volg ons online

Wij zijn ook online te vinden, zodat u altijd op de hoogte blijft van onze activiteiten!