Verzuim en Re-integratie bij (langdurige) ziekte

Als werkgever dient u bij langdurig verzuim door ziekte uw werknemer te begeleiden in het re-integratieproces (Wet Verbetering Poortwachter). Dit bestaat uit het begeleiden naar een passende werkomgeving (eventueel tijdelijk) bij de eigen organisatie (1e spoor), en begeleiding bij het vinden van een passende werkomgeving bij een andere werkgever (2e spoor). Re-integratie verplichtingen zijn er voor werkgever èn werknemer. Ons bureau kan u helpen bij advies en uw vragen met betrekking tot het verzuim en de re-integratieverplichtingen die daarbij komen kijken. Daarnaast kunt u ons inschakelen voor re-integratie op maat bij 2e of 3e spoor (3e spoor: wanneer u eigen-risicodrager bent voor WGA/ZW). Ons doel: samen met werkgever en werknemer trachten de verzuimperiode zo kort mogelijk te houden, en instroom in de WIA voorkomen. Per slot verdient iedereen een passende baan met betaalde arbeid!

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Duidelijke afspraken vooraf met alle betrokkenen over het traject, de inhoud en de rapportagemomenten.
  • Een vaste contactpersoon/re-integratiebegeleider voor de medewerker
  • Een sparring partner (case manager) voor al uw vragen met betrekking tot het re-integratieproces en verzuim
  • Een actieve, motiverende en signalerende rol richting alle betrokken partijen, waarbij duidelijke kaders en transparantie voorop staan.

Case management:

Wilt u een verzuim dossier bespreken, of grip krijgen op het verzuim en de kosten ervan? Onze gecertificeerde
casemanager kan u hierbij helpen en adviseren. Indien gewenst is er het mogelijk om een vaste casemanager voor uw organisatie in te zetten. Neem gerust contact op om deze opties te bespreken.

Een 2e spoor traject:

Wij begeleiden de werknemer naar betaalde arbeid buiten uw organisatie. Voorafgaand aan ieder traject maken wij een plan van aanpak , dit wordt met werknemer en werkgever besproken. Tijdens het traject ligt de focus op wat de werknemer wèl kan, en welke mogelijkheden hij of zij op de arbeidsmarkt heeft. Sollicitatiebegeleiding is een belangrijk onderdeel hierbij. Ook kijken we naar werkervaringsplaatsen of stages en bemiddelen bij detachering als opstap naar een nieuwe werkomgeving. We zorgen voor een goede dossier- en verslaglegging: transparant voor alle betrokken personen bij het traject,  en betrouwbaar voor dossiervorming richting het UWV indien dit nodig is.
Ook in deze trajecten is de werkwijze proactief, transparant en flexibel, met als centrale doelstelling: de kortste weg naar een passende en duurzame arbeidsplek bij een nieuwe werkgever.

Een 3e spoor traject:

Als u Eigen Risico Drager  bent dan hebt u als werkgever voor de duur van maximaal 10 jaar na de WIA/WGA  toekenning door het UWV de verantwoordelijkheid voor de re-integratie van de medewerker. Ons bureau helpt u met het inzetten van de re-integratiemiddelen die nodig en effectief zijn om uw medewerker weer passend en duurzaam te laten deelnemen aan het arbeidsproces. De focus ligt in het 3e spoor traject op actief en effectief solliciteren. Door de WGA-status zijn er wellicht regelingen die voor een nieuwe werkgever heel interessant zijn. Daarnaast zal de inzet van werkervaringsplekken van toegevoegde waarde zijn. Ook hierbij geldt: we maken duidelijke afspraken met alle betrokken partijen.

Als keurmerkhouder en erkend re-integratiebureau van Blik op Werk bewaken we de voortgang van het re-integratieproces zoals we dat vooraf afspreken. Dit doen wij verder d.m.v. vaste contactmomenten en rapportages tijdens het re-integratietraject.

Volg ons online

Wij zijn ook online te vinden, zodat u altijd op de hoogte blijft van onze activiteiten!