Stress en Burnout

Vaak is de aanleiding voor overspanning of burn-out een combinatie of opeenstapeling van oorzaken die met werk en privé te maken kunnen hebben. Iemand die langdurig ander gedrag vertoont dan gewoonlijk (zoals: prikkelbaar, onzeker, huilerig, gejaagd, schrikachtig) loopt hierbij een verhoogd risico. Tussen stress en burn-out zitten veel gradaties, en de symptomen zijn per persoon verschillend.

Onze aanpak

Buro voor Loopbaancoaching heeft veel ervaring in het begeleiden van mensen met stress, overspannenheid of burn-out klachten. Naast het herkennen, erkennen en uiteindelijk voorkomen van de klachten staat ook reïntegratie centraal: terugkeer in het arbeidsproces.

Werkwijze

Hoe eerder de symptomen herkend en erkend worden, hoe beter! Bij stress en burn-out klachten adviseren wij allereerst de huisarts en eventueel de bedrijfsarts te raadplegen voor een medische controle. Vervolgens kan er gestart worden met het individuele coachingstraject waarin je jezelf weer leert “op de rit te zetten”, mentaal en fysiek.
De werkvorm tijdens het traject zal worden beschreven in een trajectplan, zodat alle partijen (werkgever, werknemer en eventueel UWV) weten waar ze aan toe zijn. Dit zorgt voor een duidelijke en transparante samenwerking.

 

Volg ons online

Wij zijn ook online te vinden, zodat u altijd op de hoogte blijft van onze activiteiten!